Privacy- en cookiebeleid Maatjemeer-Match.nl

Amazing Bits B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Maatjemeer-Match.nl.
Voor elk sitebezoek, elke transactie of elke overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiebeleid.
Verwerking persoonsgegevens
Allereerst worden uw persoonsgegevens door Amazing Bits B.V. gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Amazing Bits B.V.. Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel op Maatjemeer-Match.nl, contact leggen met andere deelnemers, etc. Hiervoor worden ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Om de beste match met andere deelnemers te kunnen maken wordt bijvoorbeeld verzocht om geaardheid, rookgedrag, alcoholgebruik en foto’s. Voor betalingen die verband houden met het lidmaatschap van Maatjemeer-Match.nl worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.
Amazing Bits B.V. verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De standaard bewaartermijn voor persoonsgegevens van uitgeschreven profielen is 180 dagen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt bijvoorbeeld voor profielen met een betaling een wettelijke verplichting om persoonsgegevens langer te bewaren. Hiervoor worden alleen persoonsgegevens bewaard die hiervoor noodzakelijk zijn.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot)onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Amazing Bits B.V., haar klanten en/of medewerkers.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van Maatjemeer-Match.nl, haar moedermaatschappij Amazing Bits B.V., zustermaatschappijen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Tevens kunt u per e-mail benaderd worden met informatie, speciale aanbiedingen of leuke acties van Maatjemeer-Match.nl en adverteerders van consumentenproducten/diensten. Indien u geen commerciële informatie (meer)wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Maatjemeer-Match.nl. Dit kan door een bericht te sturen via onze website www.maatjemeer-match.nl/Dating/Ticket, of een brief te sturen aan Safe Dating Networks, Afdeling Klantenservice, Kerkenbos 1057c, 6546 BB, Nijmegen, Nederland. Vermeld u hierbij het e-mail adres waar het om gaat!
Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Amazing Bits B.V. gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan partijen waar Amazing Bits B.V. mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.
Derden
Betalingen op sites van Amazing Bits B.V. verlopen via een betalingsprovider (CM.com, Buckaroo Payments BV). Hiervoor worden door de betalingsprovider persoonsgegevens verwerkt die benodigd zijn om de transactie uit te voeren. Deze persoonsgegevens kunnen door de betalingsprovider worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, zoals bedrijven die auditors, juristen en financiële diensten aanbieden.
Voor inschrijvingen via verwijzende sites van Affiliatenetwerken (Daisycon BV, Tradetracker BV)worden er zeer beperkt persoonsgegevens gedeeld met deze netwerken om de juiste beloning voor een inschrijving te bepalen. Gegevens die hiervoor gedeeld worden zijn leeftijd, en via welk apparaat de inschrijving heeft plaatsgevonden.
Voor Google diensten kunnen er persoonsgegevens worden gedeeld via een zogenaamde API. Zo wordt er gebruik gemaakt van het Google Cloud Platform via privé API’s voor bijvoorbeeld het kiezen van een locatie (Maps API)en het focussen van foto’s (Google Cloud Vision). Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt vindt u hier: policies.google.com/privacy.
Uw gegevens worden ook gedeeld met andere sites van Safe Dating Networks. Hierdoor krijgt u deelnemers getoond van alle sites van Safe Dating Networks die aan uw zoekcriteria voldoen en kunt u met deze deelnemers communiceren. Dit geldt ook vice versa. Deze instelling kunt u desgewenst uitschakelen via de instelling “zoeken en gevonden worden op partnersites”, hierdoor zal het aantal deelnemers dat aan uw zoekcriteria voldoet wel aanzienlijk verminderen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Atlassian. De applicatie Jira van Atlassian wordt gebruikt als issue- en projectmanagementsysteem voor het ontwikkelen van software en het oplossen van software-gerelateerde issues (bugs). Het opslaan van persoonsgegevens in Jira kan incidenteel voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer een probleem met de software heeft gesignaleerd, en wordt geprobeerd tot een minimum te beperken. Zodra deze persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een issue is opgelost, worden ze zo spoedig mogelijk verwijderd uit Jira.
Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Verder worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.
Rechten van betrokkene
De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden. Bovendien kunnen er omstandigheden zijn waarin het recht op verwijdering niet geldt.
Recht van bezwaar:
De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.
Recht van gegevensoverdracht:
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
Recht om klacht in te dienen:
Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook schriftelijk contact op via Contactformulier. Ook kunt u daarvoor terecht bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
Zowel Maatjemeer-Match.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Als bijlage bij dit privacy- en cookiebeleid is een overzicht toegevoegd waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, Wie de cookie plaatst (Maatjemeer-Match.nl of een derde), het doel van de desbetreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van de desbetreffende cookie.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.
Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
De cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren of www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.
Via Maatjemeer-Match.nl kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Amazing Bits B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Amazing Bits B.V. heeft hier geen invloed op.
Daarnaast ondersteunt Amazing Bits B.V. Display Advertising via Google Analytics en maakt hiervoor gebruik van: Remarketing met Google Analytics, Vertoningsrapportages voor het Google Display Netwerk, Integraties van het DoubleClick Platform en Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics.
Amazing Bits B.V. maakt hiervan gebruik om te adverteren op internet via derden (incl. Google)en deze advertenties beter af te stemmen op de bezoekers. Amazing Bits B.V. en haar adverteerders (incl. Google) gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) gezamenlijk om advertenties te optimaliseren en te tonen gebaseerd op iemands bezoeken aan Amazing Bits B.V. in het verleden. Daarnaast gebruiken Amazing Bits B.V. en adverteerders (incl. Google) first-party en third-party cookies gezamenlijk voor rapportages over advertentieweergaven en advertentiediensten in relatie tot bezoeken aan de Amazing Bits B.V..
Via www.google.com/settings/ads kunt u zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network advertenties aanpassen.
Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics worden door Amazing Bits B.V. gebruikt om beter inzicht te krijgen in de doelgroepen van de Website zodat site en advertenties hiervoor geoptimaliseerd kunnen worden.
Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt vindt u hier: policies.google.com/privacy.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zoals beschreven in de Privacy Shield-certificering van Google, voldoet ze aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland. Google (waaronder Google LLC en zijn volledige Amerikaanse dochtermaatschappijen)heeft verklaard dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Google blijft verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die volgens het overdrachtsprincipe worden gedeeld met derden voor externe verwerking in opdracht van Google.
Als u een vraag heeft over de privacyprocedures van Google in verband met hun Privacy Shield-certificering, kunt u contact met Google opnemen. Google is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming, zodat Google met die instantie kan werken om het probleem op te lossen.
Amazing Bits B.V. maakt gebruik van Google Universal Analytics code die gegevensverzameling ondersteunt zonder browser cookies, Dit betekent dat er gegevens kunnen worden verzameld, zelfs als cookies worden gewist of uitgeschakeld.
Indien u niet door Google Analytics getracked wilt worden, kunt u zich via installatie van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on afmelden (tools.google.com/dlpage/gaoptout). Amazing Bits B.V. heeft ingesteld dat Google Analytics de data die hiermee is verkregen na 26 maanden verwijderd.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.
Open API's (sociale media)
Amazing Bits B.V. kan gebruik maken van zogenaamde publieke open API's, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een publieke open API's zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website waarvoor de API toestemming vraagt en Amazing Bits B.V.. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website gedeeld worden met Amazing Bits B.V.. Voor het plaatsen van een publieke open API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Vragen?
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.
Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Amazing Bits B.V., Afdeling Privacy, Kerkenbos 1057c, 6546 BB, Nijmegen, Nederland.
Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als wij de persoonsgegevens niet eenduidig aan u kunnen toewijzen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt. Wij reageren in elk geval binnen 30 dagen.
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar via het Contactformulier en per post via bovenstaand adres (t.a.v. “Privacy Officer”)
Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid
Amazing Bits B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Cookie overzicht

Welke partij plaatst de cookie?Wat is het doel van het plaatsen van de cookies?Hoe lang blijven de cookies geplaatst?Wat is het gevolg voor u indien de cookies niet worden geaccepteerd?Wordt de data gedeeld met derde partijen?
Maatjemeer-Match.nlTechnische werking van de site mogelijk maken.Gedurende de sessieWebsite werkt niet naar behoren.nee
Maatjemeer-Match.nlBijhouden van de herkomst van de bezoeker.400 dagenGeen koppeling mogelijk met specifieke kortingsacties op internet.nee
Maatjemeer-Match.nlInloggegevens om bij terugkeer automatisch in te loggen.3 maandenInloggegevens wordt niet onthouden en moet elke keer opnieuw ingevoerd worden.nee
Maatjemeer-Match.nlHerkennen dat de klant eerder is ingelogd, hierdoor komt de klant direct op de inlog pagina i.p.v. de homepage.1 jaarEr moet elke keer handmatig voor inloggen worden gekozen.nee
Maatjemeer-Match.nlOnthouden dat de klant cookies heeft geaccepteerd.400 dagenEr dient elke keer opnieuw toestemming te worden gegeven voor plaatsen van cookies.nee
Maatjemeer-Match.nlOriginele URL waarop de klant is binnengekomen voor sites met sub-domeinen.400 dagenWebsite werkt niet naar behoren.nee
Maatjemeer-Match.nlVoor onthouden en tonen van achtergrondafbeelding van oorspronkelijke inschrijving.400 dagenEr wordt een andere achtergrondafbeelding getoond.nee
Maatjemeer-Match.nlHerkennen van een terugkerende device waardoor de klant veiliger kan inloggen.400 dagenEr kan om extra verificatie worden gevraagd bij het inloggen.nee
Maatjemeer-Match.nlHiermee kan een klant verder met inschrijven op de plek waar de klant eerder is afgehaakt.31 dagenRegistratie moet volledig opnieuw worden gestart.nee
Maatjemeer-Match.nlVoorkomen van een "Cross-Site Request Forgery" aanval.Gedurende de sessieWebsite kan hierdoor minder veilig worden.nee
Google (Analytics)Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.sessie - maximaal 2 jaarUw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen.ja
Doubleclick.net (Google Ads)Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het effect van advertenties via Google en het Google Display Netwerk.30 dagenUw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het optimaliseren van advertenties via Google en het Google Display Netwerk. Hierdoor kunnen advertenties niet meer worden aangepast aan uw specifieke behoefte en krijgt u wellicht overbodig advertenties van deze site te zien.ja
Tradetracker,
Daisycon
Meten van conversie. Deze informatie wordt gebruikt om af te rekenen met advertentiepartner en registreren spaarpunten klant.30 dagenUw conversiegegevens worden niet langer teruggekoppeld aan de advertentiepartner. Indien u gebruik maakt van externe spaarprogramma's worden verdiende punten hiervoor niet geregistreerd.ja